NA 6: Ontwikkelen natuur Harderwijk Zuid PDF Afdrukken E-mail
zaterdag 16 september 2006


Update december 2006: Deze maatregel gaat niet door. Ze wordt vervangen door een surfverbod voor 7 hectare:


 

Maatregel NA6: Ontwikkelen natuur Harderwijk Zuid.

(achter de dammetjes) Ze willen blijkbaar het waterpeil hier minder diep maken en de omgeving aan de natuur wijden.

Het IIVR schrijft hierover:
Korte omschrijving:

Huidige situatie

De dammetjes bij Horst fungeren als zonering tussen de intensieve watersport (surfen) bij de stranden en de natuur die ligt tussen de dammetjes en de bebouwing van Harderwijk. Dit laatste gebied wordt gekenmerkt door open water met relatief weinig kranswieren en verschillende soorten rustende vogels. De oever wordt gevormd door een rietkraag. Het gebied wordt onder andere gebruikt door 'vliegvissers'. Aangezien Harderwijk in de nota Ruimte voor Regio's is betiteld als economische motor van de regio, neemt de bevolkingsdruk in dit gebied relatief sterk toe (woonwijk Drielanden en regionaal bedrijventerrein).

Doel
Versterken van bestaande natuurwaarden als onderdeel van een te realiseren natte ecologische verbinding in de lengterichting van de randmeren. Als doelsoorten gelden: otter, ringslang en snoek. Als secundair doel geldt dat een duidelijker zonering gewenst is tussen het natuurgebied en het aangrenzende stedelijke en recreatieve gebied.

Klinkt onschuldig allemaal, maar is het niet!! Lees de pdf met de uitgebreide omschrijving maar eens!
Ik citeer uit de pdf:
• verondiepen tot winterpeil;
• oppervlakte van de te verondiepen gebieden is 7.3 ha.
Het huidige niveau van de bodem is ongeveer NAP
-0,70 m. Dit gebied wordt verondiept tot winterpeil
(NAP -0,30 m);
• aanleggen van bescherming;
• aanleggen van ruige begroeiing.

Je moet echt zoeken, maar hier staat toch echt dat ze 40 cm zand willen aanbrengen op de bodem, vanaf de dammetjes tot aan de woonwijk.

Commentaar (11)Add Comment
 1 2 > 
Wat een onzin...
geschreven door stefan, 25 september 2006
Jezus Mina, eerst zijn ze van plan er een hotel te planten, nu moeten de vogeltjes privacy en de otters wat extra leefruimte... Ik heb helaas nog geen idee voor een (ander) goed argument tegen deze verondieping. Ik lees het nog eens een keer door en dan post ik het wel zodra ik een goed argument heb.
Oppasen met uitdiepen
geschreven door MartinvMeurs, 29 september 2006
Persoonlijk zou ik erg oppassen met de vraag om het gebied uit te diepen. Je loopt een grote kans dat je zeilers wakker maakt en dan zou het zomaar kunnen dat ze er driftig tegenaan gaan om twee redenen: zandwinning en tegemoetkoming aan de zeilers zodat het vaarbare oppervlak wordt vergroot. Verder zal dit consequenties hebben in de zin van baggerschepen die gedurende een lange periode de boel vervuilen.

Een veel simpeler alternatief is vragen om het winterpeil niet onnodig zo belachelijk laag te maken. In principe gebeurt dit volgens mij om overtollig regenwater te kunnen opvangen, maar wij weten als geen ander dat het niveau niet of nauwelijks varieert in de winter. dit houdt dus in dat ze onnodig veel water wegpompen.
vergadering met geinteresseerden
geschreven door MartinvMeurs, 29 september 2006
Is het mogelijk om een vergadering te beleggen na toezending van de brief en een hopelijk daaropvolgende uitnodiging om te komen praten met de betrokken instanties? Het lijkt mij raadzaam dat de wensen en de risico's goed zijn doorgesproken zodat een vertegenwoordiger van de surfers goed is voorbereid.
...
geschreven door lorchsurfer, 29 september 2006
Een inventarisatie van suggesties en wensen lijkt me zeker noodzakelijk, vervolgens de wensen beoordelen en sorteren op prioriteit en haalbaarheid alvorens hiervoor een lobby te starten. Een vergadering van geïnteresseerden lijkt me dan ook een goed plan. Afh. van het aantal personen zouden we hiervoor ff een locatie moeten regelen.
Mbt het uitdiepen versus peil verhogen: probleem met het waterpeil is waarschijnlijk niet eenvoudig omdat alles in open verbinding met elkaar staat. Enkele cm verschil (voor ons nauwelijks merkbaar) is gezien over een hele grote oppervlakte wel enorm veel water.
Maakt niet uit, de deskundigen moeten maar ff nadenken over het 'hoe', zolang wij het 'wat' maar helder krijgen. Gezien het constructieve meedenken en de positieve reacties van alle kanten gaat dit vast lukken!
Context met andere plannen
geschreven door Steven van der Lelie, 29 september 2006
Heeft iemand gekeken naar het plan in de breedte. Op het voormalige haventerrein/industrieterrein wordt een zeer ambitieus ontwikkelplan uitgewerkt voor kapitale appartementen: "Waterfront". Dit plan heeft internationale allure. Mogelijk dat het aansterken van het natuurbehoud rond Horst als compensatie is ingezet door het gemeentebestuur. Dit kun je dan bestrijden maar vast niet laten schrappen zonder mee te denken over alternatieve compensatie. De nadruk van waterfront ligt ook op pleziervaart en niet windsurfen. Hiermee hebben de zeilers al een streepje voor op ons...
...
geschreven door lorchsurfer, 29 september 2006
Het plan is me bekend, zie http://www.waterfrontharderwijk.nl/
Milieucompensatie is de voornaamste reden voor deze maatregel. Ik weet dat ook industrieterrein Lorenz verder ontwikkeld zal worden, en ook dit zal gecompenseerd moeten worden.... Laten we met elkaar dus vooral alert blijven en er zsm voor zorgen dat we ook een partij in het geheel worden.


milieucompensatie waterfront
geschreven door Steven, 29 september 2006
De milieucompensatie waterfront zal plaats moeten vinden ten zuiden van de provinciale weg naar Leliestad. Lorenz terrein zal aan de noordzijde van deze weg gecompenseerd moeten worden. Het Wolderwijd is zo groot dat je kunt bedenken dat er vele andere compensatiemaatregelen denkbaar zijn. Het lijkt me nuttig na te gaan welke beslissingen hierover al zijn genomen. Daarnaast lijkt me een haalbaarheidstoetst voor het opzetten van een leefmilieu van de 3 beestjes ook nuttig. Voor je het weet heb je een enorme zandplaat die niets brengt voor de natuur. Is deze plaat wel zo wenselijk voor de zo geliefde zwanen? Welke andere beesten zitten er nog waarvan het bestaan bedreigd wordt. Hebben we nog ergens een verscholen bioloog in ons midden?
Kunnen we nog voordeel halen uit het voornemen om op te spuiten. Dus wat is ons "ruilvoorstel"?
...
geschreven door marlies, 02 oktober 2006

Ik hoop maar dat deze bizarre plannen snel in prullebak belanden.

Het idee als je een huis in Stadsweiden hebt... Otters/Slangen e.d. die dan de woonbuurt intrekken voor een makkelijk maaltje.

Brrr....
2de verhoging
geschreven door h2ovin, 13 oktober 2006
Zoals het op de kaart aangegeven staat, willen ze ook de 2 kitestrandjes ophogen. in de bovenstaande reactie komt naar voren dat ze een "duidelijke" scheiding hebben gemaakt tussen recreatie en natuur, maar dit zou dan niet correct zijn. ook ben ik geen speeder, maar vaar ik ook wel eens achter de dammetjes.

groetjes h2ovin
...
geschreven door Ron, 05 november 2006
Ik heb van het IIVR vernomen dat de verondieping niet door gaat omdat het kranswier beschermt moet worden. Er mag dus geen zand opgegooid worden.
Nieuw plan is om het betreffende gebied (en verder, tot aan Harderwijk) recreatievrij te maken met behulp van een boeienlijn. Ik meld asap meer.
 1 2 > 

Schrijf commentaar
You can add your comment here

busy
 
< Vorige   Volgende >

Statistieken

Leden: 438
Artikelen: 58
Links: 63