WS 2: Vergroten vaarmogelijkheden Wolderwijd PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 15 december 2006

http://www.iivr.nl/pagina/projecten/details/pdf/ws2.pdf

(Korte omschrijving)

Het Veluwemeer en Wolderwijd zijn 's zomers favoriet bij watersporters. Het Wolderwijd heeft een oppervlakte van circa 1800 hectare, waarvan ruim 750 hectare valt binnen de recreatiebebakening van minimaal 1,50 meter beneden NAP. De huidige diepte van de waterbodem in het noordwestelijke deel van het Wolderwijd is, op enkele ondiepten bij Zeewolde na, voldoende voor recreatievaart en zeilwedstrijden. De huidige vaargeul ligt echter te westelijk om voldoende oppervlakte over te laten voor zeilwedstrijden van bij het gebied passende allure.
Aan de zijde van Harderwijk wordt door de gemeente gewerkt aan herstel van het historisch waterfront waarbij de ligging aan het Wolderwijd versterkt wordt. De gemeente wil een open verbinding creëren tussen de huidige haven bij het Dolfinarium en het Wolderwijd.
De ondiepere delen van het Wolderwijd worden tevens gekenmerkt door begroeiing kranswieren met. Kranswieren spelen een belangrijke rol bij het helder houden van het meer en zijn een voedselbron voor watervogels. Voorwaarde voor verdieping is dat het verlies aan kranswieren tot een minimum beperkt blijft. Omdat de Kleine Zwaan bij de (Europese) bescherming van het Veluwemeer en Wolderwijd een grote rol speelt, is in het Inrichtingsplan bepaald dat het gebied ondieper dan 90 cm buiten de verdieping zal blijven.

Doel
Het verbeteren van de vaarmogelijkheden voor de recreatievaart op het Wolderwijd door het creëren van een overzichtelijker en beter bevaarbaar watersportgebied ten noordwesten van de vaargeul tot een gebied van circa 820 hectare. Daarnaast wordt de toegankelijkheid van de haven van Zeewolde en van de aanlegplaatsen rondom eiland De Zegge verbeterd. Ook wordt een vaarroute gecreëerd vanaf het Wolderwijd naar de boulevard van Harderwijk.

Stand van zaken
In het Inrichtingsplan is afgesproken de meerbodem lokaal zo te verdiepen dat het verlies aan kranswieren tot een minimum beperkt blijft. Rijkswaterstaat is daarom in 2002 gestart met een verdiepingsproef. Ter hoogte van de Hierdense beek liggen 2 proefvlakken. Elk proefvlak bestaat uit 4 vakken. In het eerste vak is de meerbodem afgegraven tot 1,50 meter beneden NAP en vervolgens kaal gelaten. In het tweede vak is de meerbodem afgegraven tot 1,50 meter beneden NAP en zijn vervolgens kranswiersporen ingezaaid. In het derde vak is de meerbodem afgegraven tot 1,70 meter beneden NAP en is vervolgens een 20 cm dikke laag van de oorspronkelijke bovengrond, met kranswierwortels, teruggelegd. Het laatste vak is het controle-vak waar geen handelingen hebben plaatsgevonden. Gedurende drie jaar volgt Rijkswaterstaat de effecten van verschillende verdiepingsmethoden op de terugkeer van kranswieren. Met de resultaten van de proef kan bepaald worden hoe de verdieping van de meren op grotere schaal aangepakt moeten worden, zonder al te grote risico's voor de waterkwaliteit, de waterplanten en -vogels.
De terugkeer van kranswieren in het eerste meetseizoen was gering. Na twee jaar meten lijkt er geen verschil te zijn tussen de drie uitvoeringsmethoden. Kranswier komt in alle drie de vakken even sterk op. Na twee meetseizoenen is zo'n 60% van de bodem weer bedekt met kranswieren. Om er zeker van te zijn dat dit beeld klopt, wordt er nog een derde jaar gemeten.
Ook grote delen van het Veluwemeer hebben een te geringe diepte voor zeiljachten en motorboten. Een van de doelen van IIVR maatregel WS 1, vergroten vaarmogelijkheden Veluwemeer, is dan ook om door lokale verdieping het bevaarbaar oppervlak voor te vergroten. De uitkomsten van de verdiepingsproef zijn daarom medebepalend voor de wijze van verdiepen in het Veluwemeer.
Ze hebben het hier dus over het verdiepen van het Wolderwijd aan de andere kant van de vaargeul. Men heeft het over 1,5m tot 1,7 meter beneden NAP


Het winterpeil (oppervlakte van het water) is -0,30 en het zomerpeil is 0,05 (zie link onder). In de zomer kom je dus in de richting van het punt net wel of net niet meer kunnen staan (afhankelijk van je lengte).

http://forum.windsurfing.nl/viewtopic.php?t=5038

Commentaar (1)Add Comment
...
geschreven door Ron, 22 januari 2007
Volgens het IIVR zal het gedeelte bij Zeewolde minder diep gemaakt worden: in plaats van 2 meter zo'n 1,5 meter diep. Dat scheelt weer kopje onder. smilies/grin.gif

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Kleiner veld | Groter veld

busy
 
< Vorige   Volgende >

Statistieken

Leden: 438
Artikelen: 58
Links: 63