Briefwisseling met IIVR PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 02 februari 2007

Bob Franzen stuurde de volgende e-mail naar het IIVR:

Van: Bob Franzen
Verzonden: dinsdag 2 januari 2007 20:23
Aan: IJG-IIVR
Onderwerp: Bijdrage aan visie Veluwe randmeren en IIVR

Wat gaat goed, wat kan beter?

Opmerking: 2 januari 2007

Geachte mevrouw, meneer,

Mijn zoon en ik zijn enthousiaste surfers die samen met honderden Nederlands en ook buitenlands (Duitsers, Belgen, Fransen en zelfs Engelsen) surfers op het Wolderwijd onze sport beoefenen. Het Wolderwijd is voor surfers een geweldige plek. Dit komt met name door de ondiepte direct aansluitend op Strand Horst.

Opnieuw worden er over \'ons sportveld\' plannen gemaakt waar ik toevalliger wijz achter kom. Dat er niet gecommuniceerd wordt met de gebruikers van dat \'sportveld\' is op zich al iets waar het heel veel beter zou kunnen. Bovendien; hoe kunt u nu plannen maken over dat \'veld\' zonder de gebruikers van dat \'veld\' naar hun mening te vragen. - Is dat louter en alleen omdat wij gebruikers niet georganiseerd zijn? - Heeft u opdracht van \'boven af\'? Vind u dat een incidentele zeilwedstrijd van allure gewichtiger is dan het plezier van honderden surfers die zomogelijk op 365 dagen per jaar hun sport beoefenen? Ik realiseer mij dat ik een heftige schrijfstijl gebruik. Maar ik voel mij dan ook stevig aangevallen waar het gaat om het beoefenen van mijn sport.

Ik zou graag van u vernemen wat de beweegredenen zijn van deze plannenmakerij en wanneer een en ander gerealiseerd zal gaan worden. Ook zou ik graag van u een kopie ontvangen van de thans vastgestelde plannen. En ook hoe eventueel bezwaar gemaakt kan worden tegen de plannen. Die kunt u sturen aan: B. Franzen [i]edit[/i]].

Ik dank u voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,

B. Franzen


 

Jan van der Perk (IIVR) antwoordde het volgende:

Geachte heer Franzen,

De rode draad van het IIVR-plan is altijd geweest: 'de Veluwerandmeren bieden voor elk wat wils, maar niet alles kan overal'. De Veluwerandmeren zijn niet alleen recreatiegebied maar ook natuurgebied en dat vergt een zorgvuldige inrichting. Voor strand Nulde - Horst is destijds gekozen voor een inrichting die extra recreatiemogelijkheden biedt voor de gebieden nabij de afslagen van de A28 en die meer natuurmogelijkheden biedt aan de beide uiteinden van het geied en in de tussenzone op de gemeentegrens Putten-Ermelo.

Ik kan uit uw mail niet opmaken of u reageert op onze IIVR-nieuwsbrief van december 2006 of op het intervieuw op TV Gelderland van 20 december. In de nieuwsbrief hebben we gemeld dat een gebied bij strand Horst aangewezen gaat worden voor kite-surfen. Ik kan me voorstellen dat dat goed nieuws voor u is. In het intervieuw is o.a. het natuurontwikkelingsproject 'Harderwijk Zuid' aan de orde geweest. Zoals ik hierboven heb aangegeven is dat het natuurproject aan het noordelijke uiteinde van strand Horst. Het betreft een gebiedje van ca 7 ha 'achter de dammetjes' en is vooral bedoeld als een soort rustgebied voor (water)vogels. Het is dus geen nieuw plan maar de uitwerking van een onderdeel (NA.6) van het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR) dat in 2001 is vastgesteld.

Overigens het ondiepe deel van het Wolderwijd is weliswaar een 'sportveld' voor de surfers etc. maar tegelijkertijd is het ook de 'eettafel' van duizenden overwinterende watervogels. Soms zit meer dan 20% van de gehele Europese populatie van een bepaalde vogelsoort in de Veluwerandmeren; dat betekent dat Nederland daarmee een Europese verantwoordlijkheid heeft (Europese Vogel- en Habitatrichtlijn). Voor ons als Projectbureau IIVR betekent dat dat het heel vaak zoeken is naar het juiste evenwicht tussen recreatie en natuur. Omdat de Natuurbeschermingswet uitgaat van het zgn. 'voorzorgsbeginsel' moeten we steeds 'bewijzen' dat een bepaalde recreatieontwikkeling geen schade aan de natuur toebrengt.
Gelukkig komen de grote aantallen trekvogels pas naar de randmeren als het recreatieseizoen grotendeels voorbij is, maar de enthousiaste surfer gaat ook in de wintermaanden door. Daar ligt dus een (potentieel) knelpunt, wat we in goed overleg moeten oplossen. Dat veel surfers niet georganiseerd zijn, is daarbij een moeilijkheid, maar het internet (bv www.surfenophorst.nl) biedt weer nieuwe mogelijkheden om de vertegenwoordiger van de watersportsector in de IIVR-klankbordgroep te voeden.

U vraagt mij een kopie van het vastgestelde plan te sturen; op hoofdlijnen is dit het Integrale Inrchtingsplan Veluwerandmeren IIVR (www.iivr.nl). Wilt u daarvan ook een 'papieren' exemplaar, laat dit dan even weten dan sturen wij u er één toe. Het (uitwerkings)-plan voor 'Harderwijk Zuid' (NA.6) komt pas in de loop van 2007 gereed; we zullen daarover zeker communiceren.

Overigens stellen we (kritische) reacties zoals die van u, zeker op prijs. We willen nadrukkelijk de gebruikers van het Veluwerandmerengebied bij ons werk te betrekken. Het is uiteraard geen garantie dat we het iedereen 100% naar de zin kunnen maken, want er zijn vaak meerdere belangen in het spel. De overheden moeten dan een verantwoorde keuze maken. Als projectbureau proberen we in het vóórtraject in overleg met de belanghebbende sectoren dergelijke keuzen zo goed mogelijk voor te bereiden en in het nátraject moeten we zo'n keuze vervolgens ook goed uitleggen.

met vriendelijke groet,

Jan van der Perk

Hoofd projectbureau Veluwerandmeren (IIVR)
Postbus 600
8200 AP Lelystad
[i]edit[/i]]
Commentaar (2)Add Comment
...
geschreven door Ron, 06 maart 2007
Er bestaat nu een unieke mogelijkheid om twee belangen te dienen:
Van de watervogels in ‘de Harderwijker bocht’, maar ook van de speedsurfers die dit gebied eventueel moeten opgeven.
De afscheiding die ontworpen moet worden, kan beide dienen!

Eén idee zou zijn: het bouwen van een pier vanaf het laatste strandje van Strand Horst.
Deze pier kan dienen als rustplaats voor de vogels, en ook als afscheiding voor de rest van het water.
Maar deze pier kan ook dienen als ´uitzichtplek´ om foto´s en video´s te maken van de watersporters. Als er aan de pier dan een mogelijkheid zou zijn om individueel kleine spulletjes op te bergen, dan kunnen daar voor de dag flessen water, vinnen en klein gereedschap worden opgeborgen.
Als de pier niet doorloopt tot aan de woonwijk (maar in het water eindigt), zal er van die zijde geen onnodig recreatie-verkeer ontstaan.

Een tweede idee zou zijn: het aanleggen van een verplaatsbare wave-breaker als afscheiding.
Een wave-breaker is een lange tweedelige buigzame buis: de onderste buis is gevuld met water, de bovenste buis is gevuld met lucht. De onderste buis bevindt zich onder het wateroppervlak, de bovenste iets erboven. Het doel is om de goflslag te verminderen. Deze buis kan dan normaal gesproken dienen als rustplaats voor de vogels en als afscheiding voor de rest van het water.
Voor speedsurfen heb ik het volgende bedacht: bij windsnelheden boven de 6 Bft. kan deze buis losgekoppeld worden van de bestaande verankeringsplaatsen ( ingegraven betonnen blokjes met een ring-oog) en worden verankerd aan andere plaatsen; afhankelijk van de windrichting. Als deze plaatsen gemarkeerd worden als way-point in een GPS-systeem, dan kunnen speedsurfers (die altijd zijn voorzien van zo’n GPS-systeem) eenvoudig en handmatig de buis verplaatsen en verankeren. Achter deze buis ontstaat dan vlak water waar recordpogingen kunnen worden gedaan. Na de poging zal de buis weer in zijn oorspronkelijke positie worden gebracht.

Iedereen is van harte uitgenodigd om een ander idee voor te stellen.

De volgende overwegingen zijn hierbij belangrijk:

- surfen op Horst heeft een grote historie: in jaren, in aantal sporters, in niveau.
Dit mag niet worden onderschat. Er is al zeer lange tijd een grote groep zeer enthousiaste watersporters actief op Horst. Voor deze groep bestaan er eigenlijk geen voorzieningen. Voor elke denkbare groep gebuikers van de randmeren worden voorzieningen aangebracht, waarvan sommige zeer kostbaar. Er worden zelfs zeer kostbare ingrepen aangebracht voor groepen die nog niet eens ter plaatse actief zijn; ik denk hierbij aan de miljoenenkostende verdieping van het Wolderwijd voor ‘zeilboten van allure’. Deze groep is nu niet aanwezig, maar wind- en kitesurfers wel! Het is dan ook vanzelfsprekend om voorzieningen van allure aan te leggen voor de surfers.

- Het groeiende aantal surfers heeft geen negatieve invloed gehad op het aantal watervogels; deze is groter dan ooit. Ook natuurkenners en wetenschappers die de situatie ter plaatse kennen, verklaren dat sport en natuur ter plekke zeer goed samen gaan. Desondanks hebben de kitesurfers reeds een beperking gekregen: een klein gebied is aangewezen als zone waarbuiten niet meer gekite mag worden.

- Wat is eigenlijk de ijzersterke reden om dit specifieke gebied aan te wijzen als rustplaats? De randmeren kennen veel plaatsen waar vogels kunnen rusten waar watersporters niet komen.

- We hebben nu de unieke mogelijkheid om beide belangen te dienen! Laat die niet voorbijgaan.
...
geschreven door Eric B, 07 maart 2007
Het volgende valt mij op in de reactie van Jan van der Perk:

Overigens het ondiepe deel van het Wolderwijd is weliswaar een 'sportveld' voor de surfers etc. maar tegelijkertijd is het ook de 'eettafel' van duizenden overwinterende watervogels. Soms zit meer dan 20% van de gehele Europese populatie van een bepaalde vogelsoort in de Veluwerandmeren; dat betekent dat Nederland daarmee een Europese verantwoordlijkheid heeft (Europese Vogel- en Habitatrichtlijn). Voor ons als Projectbureau IIVR betekent dat dat het heel vaak zoeken is naar het juiste evenwicht tussen recreatie en natuur. Omdat de Natuurbeschermingswet uitgaat van het zgn. 'voorzorgsbeginsel' moeten we steeds 'bewijzen' dat een bepaalde recreatieontwikkeling geen schade aan de natuur toebrengt.


Het voorzorgsbeginsel. Naar mijn indruk (en ik hoop dat dat op één of andere manier met cijfers is te bewijzen) is het aantal vogels de laatste jaren toegenomen, terwijl de surf- en kite activiteiten er zeker niet minder op zijn geworden. Het lijkt me dan niet direct evident dat surfers en kiters nu extra verstorend werken.

Buiten dat is het helaas wel zo dat er watersporters zijn die ook weinig moeite doen om die vogels te ontwijken. Dit zal altijd aangegrepen worden om het gelijk aan de natuurbeschermerszijde te krijgen. Daar kan je een welles/nietes discussie over houden, maar zal volgens mij niet leiden tot een oplossing. Er wordt immers aan beeldvorming gedaan. Een strekdam evenwijdig aan de oever, zoals eerder geopperd, zou een goede oplossing kunnen zijn.

Weet iemand überhaupt wie en waarom het huidige strekdammetje heeft aangelegd?

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Kleiner veld | Groter veld

busy
 
< Vorige   Volgende >

Statistieken

Leden: 438
Artikelen: 58
Links: 63