IIVR
IIVR is een samenwerkingsverband van de volgende instanties:
  Links Hits
  Link   IIVR
Zelf hebben ze natuurlijk ook een site.
845
  Link   Klankbordgroep
Oh ja, heb ik je al verteld dat er binnen de IIVR ook nog een klankbordgroep is?
678
  Link   Gemeente Dronten
781
  Link   Gemeente Elburg
981
  Link   Gemeente Ermelo
814
  Link   Gemeente Harderwijk
821
  Link   Gemeente Kampen
774
  Link   Gemeente Nijkerk
730
  Link   Gemeente Nunspeet
762
  Link   Gemeente Oldebroek
710
  Link   Gemeente Putten
1177
  Link   Gemeente Zeewolde
709
  Link   Provincie Flevoland
729
  Link   Provincie Gelderland
764
  Link   Provincie Overijssel
961
  Link   Waterschap Veluwe
790
  Link   Waterschap Zuiderzeeland
743
  Link   Ministerie van Economische Zaken
832
  Link   Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
722
  Link   Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
742
  Link   Ministerie van Verkeer en Waterstaat
720
 

Statistieken

Leden: 438
Artikelen: 58
Links: 63