IIVR
IIVR is een samenwerkingsverband van de volgende instanties:
  Links Hits
  Link   IIVR
Zelf hebben ze natuurlijk ook een site.
931
  Link   Klankbordgroep
Oh ja, heb ik je al verteld dat er binnen de IIVR ook nog een klankbordgroep is?
725
  Link   Gemeente Dronten
869
  Link   Gemeente Elburg
1096
  Link   Gemeente Ermelo
865
  Link   Gemeente Harderwijk
906
  Link   Gemeente Kampen
822
  Link   Gemeente Nijkerk
776
  Link   Gemeente Nunspeet
852
  Link   Gemeente Oldebroek
760
  Link   Gemeente Putten
1307
  Link   Gemeente Zeewolde
792
  Link   Provincie Flevoland
817
  Link   Provincie Gelderland
811
  Link   Provincie Overijssel
1047
  Link   Waterschap Veluwe
873
  Link   Waterschap Zuiderzeeland
848
  Link   Ministerie van Economische Zaken
916
  Link   Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
799
  Link   Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
795
  Link   Ministerie van Verkeer en Waterstaat
805
 

Statistieken

Leden: 438
Artikelen: 58
Links: 63