Klankbordgroep
Dan is er ook nog een klankbordgroep binnen de IIVR.
Daarin zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd:
  • Natuur en Milieu
  • Waterbeheer
  • Jagers
  • Vissers
  • Landbouw
  • Recreatie
  • Bedrijven
  • Zandwinners
  • Beroepsscheepvaart
Degene die voor ons interessant zijn, heb ik voor je opgezocht:
  Links Hits
  Link   Natuur en Milieu: Milieu Federatie Flevoland
Momenteel nog geen site.
834
  Link   Natuur en Milieu: Gelderse Milieu Federatie
972
  Link   Natuur en Milieu: Natuurbescherming, werkgroep Harderwijk
834
  Link   Natuur en Milieu: Vogelbescherming Nederland
855
  Link   Waterbeheer: Nederlands Water Informatie Netwerk Waterland
802
  Link   Recreatie: Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren
996
  Link   Recreatie: Watersportverbond
888
  Link   Recreatie: RGV
1068
 

Statistieken

Leden: 438
Artikelen: 58
Links: 63